Email: namphatsteel@yahoo.com.vn - Hotline: +84 867 408 388
Nam Phat Group

Thép hộp, ống, băng, dây đai, cơ khí inox

Thép tấm, cuộn cán nóng, cán nguội

Hotline: +84 867 408 388