Email: namphatsteel@yahoo.com.vn - Hotline: +84 867 408 388
Nam Phat Group

Cột trụ phát sóng Viettel

Thép Nam Phát - namphatsteel.com.vn nhập khẩu, kinh doanh và sản xuất các loại sản phẩm cột trụ phát sóng viễn thông (đối tác tiêu biểu là Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel).

Nhờ hợp tác chặt chẽ với nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới, chúng tôi có thể cung cấp nhiều sản phẩm tốt nhất cho thị trường Quốc tế và thị trường Việt Nam.
Nam Phát Steel là đối tác tin cậy cho chất lượng của các cột trụ phát sóng viễn thông của Viettel và được giám sát, nghiệm thu theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 
 
Trong những năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông đã có bước phát triển đột phá về cơ sở hạ tầng đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin liên lạc, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Hệ thống các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) xuất hiện ngày càng nhiều tại các khu vực đông dân cư, đặc biệt là các đô thị lớn. 
 
 
 
Đặc biệt những năm gần đây, các nhà mạng phải tăng cường mở rộng hạ tầng mạng thông tin di động để đáp ứng các dịch vụ trên nền tảng 3G, vì vậy các trạm BTS ngày càng nhiều hơn, dày hơn. Khoảng cách giữa các trạm BTS trên cùng một mạng trước đây đối với 2G ở vào khoảng 2 km thì nay rút ngắn còn 300m.
 
 
Từ các tính toán trên cơ sở  TCVN quản lý an toàn bức xạ tần số radio và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại mặt đất công cộng cho thấy ngoài phạm vi 2-5 m theo phương nằm ngang, kể từ cột ăngten trạm BTS, thì mức độ phơi nhiễm điện từ trạm BTS đã giảm xuống dưới mức quy định an toàn bảo đảm sức khỏe người sinh sống xung quanh lâu dài, và các trạm BTS hiện nay đều đáp ứng được điều kiện này. 
 
 
 
 
 
 
 
Hotline: +84 867 408 388