Email: namphatsteel@yahoo.com.vn - Hotline: +84 867 408 388
Nam Phat Group

Thép cuộn rút dây Photphat

sản xuất bu lông, ốc vít, ốc vít bắn tôn, ốc vít bắn gỗ, thạch cao, hoặc làm nguyên liệu để sản xuất thép rút dây, thép buộc, thép đan lưới B40

Thép cuộn rút Photphat + Ủ

 
Thép cuộn rút dây Photphat + Ủ của Nam Phát Group được sử dụng trong xây dựng dân dụng, công nghiệp, ví dụ như sản xuất bu lông, ốc vít, ốc vít bắn tôn, ốc vít bắn gỗ, thạch cao, hoặc làm nguyên liệu để sản xuất thép rút dây, thép buộc, thép đan lưới B40,...
 
Mác thép sản xuất SAE 1006, 1008, 1022, C45, 10b21,...Cb 240.
 
Nam Phát Group mong sự hài lòng đến với từng khách hàng khi sử dụng sản phẩm thép cuộn, thép rút dây phốt phát + Ủ. Dưới đây là một số hình ảnh thực tế về sản phẩm thép rút dây chế biến bu lông, ốc vít ở nhà máy của Nam Phát Group.​


 


 
 
Hotline: +84 867 408 388