Email: namphatsteel@yahoo.com.vn - Tel: +84 91 214 5756 / +84 916 222 088 - Mrs. Lan
Nam Phat Group

Thép hộp, ống, băng, dây đai, cơ khí inox

Thép tấm, cuộn cán nóng, cán nguội

Hotline: +84 91 214 5756